Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Významní zákazníci

Společnost TLP zpracovala od svého vzniku v roce 1991 více než 650 velkých projektů z oblasti prevence závažných havárií, krizového a havarijního řízení, analýz rizik a průmyslové bezpečnosti. Podrobné informace o referencích, projektech a zakázkách poskytneme na vyžádání, níže uvádíme výběr našich zákazníků.

Státní správa a samospráva

 • GŘ HZS, Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělstí ČR
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Hlavní město Praha

Podniky, průmysl

 • Unipetrol
 • SYNTHOS Kralupy
 • SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu
 • NET4GAS
 • Linde Gas
 • ČEPS
 • Sokolovská uhelná
 • Spolana Neratovice
 • Česká rafinérská

Spolupracující subjekty

TLP, spol. s r.o. spolupracuje s těmito pracovišti:

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
 • GŘ HZS
 • Svaz chemického průmyslu ČR
 • Medistyl, spol. s r.o.