Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Vítejte na stránkách společnosti TLP, spol. s r.o.

průmyslová bezpečnostTLP, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 jako česká inženýrská a konzultační společnost zabývající se průmyslovou bezpečností, havarijním a krizovým řízením a vývojem software.

Svým klientům nabízíme komplexní servis v oblasti prevence závažných havárií (PZH), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a technicko organizační činnosti v oblasti požární ochrany (PO). Poskytujeme služby v oblasti krizového řízení a havarijního plánování.

Hlavní zaměření společnosti

 • Služby v oblasti prevence závažných havárií a průmyslové bezpečnosti
 • Služby v oblasti BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Audit systému BOZP
  • Zpracování a aktualizace dokumentace BOZP
  • Školení zaměstnanců a managementu v oblasti BOZP
  • Prověrky BOZP
 • Technicko organizační činnosti v oblasti požární ochrany
  • Zpracování dokumentace požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Krizové řízení a havarijní plánování
  • Zpracování plánů krizové připravenosti dle zákona č. 240/2000 Sb. (zákon o krizovém řízení) a nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
  • Zpracování havarijních plánů a havarijních karet, návrh protihavarijních opatření

Motto

"Risk comes from not knowing what you're doing."
- Warren Buffett -

Naše filosofie

Systematickým přístupem k poznání a zvládání rizika zajišťuje TLP, spol. s r.o. svým zákazníkům komplexní servis a informační podporu v oblasti prevence závažných havárií, krizového řízení, bezpečnostního managementu, průmyslové bezpečnosti, havarijní prevence, požární ochrany, ochrany zdraví a životního prostředí.