Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

SYPOS

Klikněte pro větší rozlišení


Webová Aplikace SYPOS slouží na podporu přípravy a realizace plánovaných opatření při vzniku mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu.


SYPOS pomáhá zpracovat požadovanou dokumentaci (Plán krizové připravenosti, Plán ochrany zdraví, Plán akceschopnosti) udržovat ji v aktuálním stavu, připravovat se na mimořádné události a krizové situace. SYPOS metodicky vede, ukazuje hrozby, pomáhá řešit nestandardní situace.
 

Uživatelé aplikace:

  • školy a školská zařízení (mateřské školy, základní a střední školy, ostatní vzdělávací zařízení) Podrobné informace...
  • zdravotnická zařízení (nemocnice, ostatní zdravotnická zařízení, domovy důchodců, ústavy sociální péče, ostatní zařízení sociální péče) Podrobné informace...                 
  • kulturní zařízení (muzea, knihovny, ostatní kulturní zařízení) Podrobné informace...
     

Klikněte pro větší rozlišení